مقابله با مشکلات دوران بلوغ پسران و نقش خانواده

نقش خانواده در گذر از دوران بلوغ برای گذر از این دوران، خانواده باید با ارائه ی برنامه های منظم و من مطابق با اصول تربیتی و ارزشی خانواده و همچنین با در نظری ارزشها و شخصیت نوجوان و افزایش دانش و آگاهی وی اقدامات و انجام دهد:

مركز مشاوره زهرا عزيز محمدي روانشناس باليني

 

الف. مرحله ی قبل از بلوغ:

بلوغدر این مرحله ارائه ی آگاهی و شناخت علایم

و خصایص دوران بلوغ ضروری است. ب. حين بلوغ: در این مرحله، پذیرش بدون قید و شرط و درک شرایط و ا

موقعیت نوجوان کمک بزرگی برای تطبیق و هماهنگی و سر هر چه بیشتر نوجوان با تغییرات و دگرگونی های سریع  دوران بلوغ است.

 

حل مشکل نوجوانان در مرکز مشاوره پاسداران

 

و زود تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی قرار می گیرد و در اظهار نظرها

تردید و دودلی دارد که مبادا مورد انتقاد قرار گیرد و یا مورد پذیرش واقع نشود. دختران و پسران هر یک عقاید خاصی درباره ی جنس مخالف خود دارند. دختران، پسران را بی ادب، مضحک، خشن و تحمل ناپذیر

میدانند و پسران، دختران را لوس و ترسو توصیف می کنند. و در این دوره نوجوان گاهی به اطرافیان نزدیک خود به ویژه اعضای

خانواده اش، پرخاشگری می کند و تمایل دارد که خود واقعی باشد و کسی به او دستور ندهد.

مشکلات دوران بلوغ

تصور می کند که بزرگسال است و می خواهد برای خود، شخصیتی والا و برتر بسازد و هر فرد و شخصیتی را که

محبوب و برتر تصور کند، الگوی شخصی خود قرار میدهد. و در دوره ی نوجوانی عصیان و پرخاشگری در نوجوان پدید می آید و

تمایل دارد که خودش باشد و کسی به او امر و نهی نکند.

اغاز تنش و تضاد بیم موجوانان و والدین

این موضوع سرآغاز تنش و تضاد شدید بین نوجوان و والدین است. نوجوان از پرخاشگری و عصیان هدفی را دنبال می کند و آن این است که در جستجوی خویشتن است و می خواهد در بین افراد جامعه و خانواده، جایگاه والا و برتری داشته باشد و مایل نیست هیچ کس حتى والدین در این زمینه او را راهنمایی کنند. نوجوان تحمل شنیدن انتقاد و سرزنش را ندارد، ولی خودش از دیگران انتقاد می کند، و همین گاهی منجر به اختلاف نظر با والدین می شود.

مشکلات بلوغ پسران

مشکلات دوران بلوغ مرحله ی پس از بلوغ:

در این مرحله نیز به مشارکت و همراهی خانواده به حفظ و استمرار ارزش های اخلاقی و رفتاری مثبت در نوجوان تاکید می شود.

و

شیوه های تشخیص و آشنایی با نیازهای نوجوانان .. مشاهده ی معنادار و مستمر: چنانچه بتوانید فرزندانتان را در

وضعیت های مختلف زمانی و مکانی مشاهده کنید و این امر به شکل پیوسته انجام پذیرد، نوعی همبستگی و قانونمندی در رفتارهای او می توانید ببینید که برخی از آنها بیانگر نیازهای خاص نوجوانی

است. ۲. توجه و تأمل به دنیای درون خویش: چنانچه این واقعیت را بپذیریم که

نیازهای مشترکی، نوجوانان را با دیگران پیوند می دهد، بر این اساس او می توان با شناخت و افزایش دانش و درک نیازهای فردی، به نوعی به

نیازهای نوجوان پی برد. به عنوان مثال، همه ی گروه های انسانی نیازمند تعامل و تبادل احساسی و عاطفی هستند و به بیان دیگر علاقه مندند که دیگران را دوست بدارند و علاوه بر آن، به طور متقابل دوست داشته شوند. ما انسان ها نیازمند تکریم شخصیت هستیم و اگر در هر یک از شرایط زمانی و مکانی در زندگی فردی مورد احترام واقع شویم، احساس رضایت خاطر می کنیم.

 

دوران کودکی

 

دوران کودکی و طفولیت، گرایشهای والدین، نقش گروه همسالان

و مقتضیات، خواسته ها و انتظارات جامعه و محیط زندگی متاثر و خواهد بود. شایان ذکر است که بدون شناخت همه جانبه و وسیع

این عوامل و میزان و کیفیت تأثیر هریک در رشد و تکامل

نوجوان، تحلیل و علت یابی رفتار نوجوان غیرممکن خواهد بود. و. توجه به همه جانبه بودن تغییرات رشد در دوران نوجوانی ضرورت

دارد. 

مشکلات دوران بلوغ
توجه به ویژگی های عمومی دوران نوجوانی و دنبال کردن اهداف زیر:

اهداف دوره نوجوانی

.. شکل گیری رشد عاطفی ۲. پیدایش رغبتها و گرایش به سوی جنس مخالف ٣. شکل گیری و رشد اجتماعی ۴. رهایی از وابستگی و کنترل خانواده ۵. شکل گیری و رشد شناختی ۶ انتخاب یک شغل (حرفه) ۷. گذران اوقات فراغت ۸ به دست آوردن فلسفه ی زندگی

و خودشناسی تغییرات و تحولات دوران نوجوانی در بسیاری موارد جدی و گسترده است و می تواند خانواده را نیز دچار بحران سازد. اما آنچه در این بین می تواند دوباره نظام خانواده را به حالت تعادل برگرداند و مانع انحراف اعضای آن

حدود و طول مدت نوجوانی مشخص نیست. به طور تقریبی، از یازده سالگی آغاز می شود و تا حدود نوزده سالگی ادامه می یابد. در این دوره تغییرات مهمی از لحاظ جسمی و روانی پدید می آید که نقش بسیار سازنده و تأثیرگذاری در تمام ابعاد وجودی انسان بر جا می گذارد در این مرحله از زندگی هر فرد گرایش به سمت گروه همسالان از لحاظ اجتماعی شدن نمود می یابد. در این مرحله از زندگی، نوجوان نیاز به استقلال عاطفی، اقتصادی، تأمین شخصیت مستقل و از همه مهم تر نیاز به تعلق داشتن به گروه خاصی تحت عنوان گروه همسالان و پذیرش از سوی آنها دارد.

 

تغییرات دوران نوجوانی

 

در دوره ی نوجوانی سلسله ویژگیهای خاصی در فرد پدیدار می شود که این دوره را از دیگر دوران های زندگی متمایز می کند. درواقع، بین روان شناسان دربارهی مراحل مربوط به نوجوانی اتفاق نظر وجود دارد. از جمله:

الف. نوجوانی مرحله ی انتقال از دوران کودکی به بزرگسالی است. ب. این مرحله از زندگی با مجموعه ای از تغییرات عمده ی جسمانی،

عاطفی و اجتماعی مشخص می شود. ا ج. رشد فرایندی مداوم است که با مراحل کودکی، نوجوانی و بزرگسالی

همبستگی نشان می دهد، لذا باید به انواع خاص تربیت در هر دوره

توجه کرد. دوره ی نوجوانی در دختران زودتر از پسران آغاز می شود. ا ها فرایند رشد نوجوانی دارای ماهیت زیستی و اجتماعی است.

 

گامهای سالم ارتباطی در مشکلات دوران بلوغ

 

کیست های بعدی را دشوار می کند. همچنین نوجوان در صورت بروز شکست احساس بی ارزش بودن خواهد کرد. اهمیت بیش از حد و تأکید بر شکست ها نیز باعث از بین رفتن انگیزهی تلاش در فرزند

نوجوانتان خواهد شد. و آگاه باشید که شکست نرسیدن به موفقیت نیست، بلکه شکست به

معنای تأخیر در موفقیت است. والدین به فرزندان نوجوانشان کمک

کنند تا به علل شکست هایشان پی ببرند. و به فرزندانتان اجازه دهید که مدتی با ناکامی به سر برند تا پس از آن

آمادگی خروج از مرداب ناامیدی را به دست آورند. در این هنگام شما می توانید دست آنها را بگیرید و روش های جبران را برایشان توضیح

دهید. . نکته ی مهم این است که باید از تحقیر کردن بپرهیزید. تحقیر کردن

احساسات آنها سبب می شود که آسیب دیده و گوشه گیر شوند.

 

اموزش نوجوان از والدین از مشکلات دوران بلوغ

 

. آنچه اهمیت دارد این است که به فرزندانتان بیاموزید تا عواملی را

که در اجتماع وجود دارند و همیشه آنها را تهدید می کنند مانند رقابت ها، تبعيضها، حسادتها، بدنامیها و… بشناسند و با آنها روبه رو شوند. آنها باید مبارزه کنند و از ناکامی و شکست نیز نهراسند.

مشکلات دوران بلوغ

و شایان ذکر است که مانند هر امری نیز باید در محبب ورزر

محبت ورزیدن، به

دام افراط و تفریط بیفتید.

گام هفتم: از مقایسه کردن فرزند نوجوانتان با دیگر بپرهیزید. و در قرآن کریم (با توجه به سوره ی نوح آیه ی ۱۴) در زمینه ی خلقت

انسان ها و توجه به تفاوت ها اشاره شده است که این موضوع د روان شناسی تحت عنوان “تفاوت های فردی” مطرح می شود و بیانگر این نکته است که پدر و مادر هرگز نباید توانایی ها و ناتوانی های فرزند

نوجوانشان را با نوجوان دیگر مقایسه کنند. به هر فرد فقط باید با وضعیت قبلی خود مقایسه شود. و در نظر داشته باشید که مقایسه ی فرزند نوجوانتان با خواهر، برادر، افراد

فامیل و دوستان و آشنایان، نه فقط به کاهش مشکلات فرد نمی انجامد، بلکه سبب ایجاد یا تقویت خودپنداری منفی، جسارت یا

غرور در فرد می شود. و در نظر داشته باشید که هر فرد ویژگی خاص و منحصر به فرد خود را ا

دارد و نباید با دیگری مقایسه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس و مشاوره همین حالا